Przeglądarka: Sprawdzam...
Obsługa nowych standardów JS: Sprawdzam...
Obsługa WebSocket: Sprawdzam...
Wersja pluginu przeglądarki OBS: Sprawdzam...